Polityka prywatności

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej. Świat Granitu Sp. z o.o. jest zobowiązana do ochrony prywatności swoich użytkowników. Niniejsza polityka prywatności opisuje, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy, przechowujemy i chronimy informacje osobiste, które Państwo nam udostępniają w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami w celu zrozumienia naszych praktyk dotyczących prywatności.

  1. Gromadzenie informacji osobistych

Podczas korzystania z naszej strony internetowej możemy zbierać różnego rodzaju informacje osobiste, w tym imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i inne dane kontaktowe. Dane te są gromadzone jedynie wtedy, gdy dobrowolnie nam je udostępnisz, na przykład poprzez wypełnienie formularza kontaktowego lub złożenie zamówienia. Przed podaniem nam jakichkolwiek informacji osobowych zawsze masz prawo zrezygnować, jednakże może to uniemożliwić Ci skorzystanie z niektórych funkcji naszej strony.

  1. Wykorzystywanie informacji osobistych

Gromadzone przez nas informacje osobiste wykorzystujemy w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania i wiadomości przesłane za pośrednictwem formularzy kontaktowych, obsługi zamówień, świadczenia usług i udzielania informacji na temat naszych produktów i usług. Możemy również używać tych informacji w celach marketingowych, takich jak przesyłanie newsletterów i informacji o promocjach, jednakże zawsze będziemy dążyć do uzyskania Twojej zgody przed rozpoczęciem takich działań.

  1. Udostępnianie informacji osobistych

Świat Granitu Sp. z o.o. nie sprzedaje, nie wynajmuje ani nie udostępnia Twoich informacji osobistych osobom trzecim bez Twojej zgody, chyba że jesteśmy zobowiązani do tego na mocy przepisów prawa lub w celu świadczenia usług, które zamówiłeś. W przypadku udostępnienia Twoich informacji osobom trzecim, podejmiemy odpowiednie środki mające na celu ochronę Twoich danych osobowych.

  1. Ochrona informacji osobistych

Świat Granitu Sp. z o.o. podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, utratą, nieuprawnionym ujawnieniem lub innymi formami niezgodnego przetwarzania. Stosujemy standardowe procedury bezpieczeństwa i protokoły, aby zabezpieczyć gromadzone informacje osob

Scroll to Top